2007.. év bejegyzései

Nagysikerű est a Vörösmarty Színházban

2007. december 19-én ünnepi estet szervezett a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága és a Honvédség és Társadalom Baráti Kör azon személyek tiszteletére, akik az év során tevékenységükkel tevőlegesen is támogatták a honvédelem ügyét, a honvédség társadalmi támogatottságát, az ifjúság honvédelmi nevelését. Bővebben…

Honvédelem Támogatók Estje

„A haza védelme a Magyar Köztársaság minden polgárának kötelessége.” Alkotmány 70/H

2007. december 19-én 19 órakkor a Vörörsmarty Színházban rendezett ünnepi esten köszöntik a honvédelem ügyének aktív támogatóit

A rendezvény fővédnöke:

Havril András vezérezredes,a HM Honvéd Vezérkar Főnöke Bővebben…

Haza és Haladás

A vetélkedő felhívását minden székesfehérvári általános és középiskolának kiküldtük, kísérő levéllel együtt, melyet Warwasovszky Tihamér polgármester, a HTBK elnöke és Boldizs Kálmánné az Oktatási Bizottság elnöke írtak alá.
Minden eddiginél nagyobb a jelentkezések száma : 28 középiskolás és 17 általános iskolás csapat szeretné megmérettetni magát e nemes vetélkedőn, melyet az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc témaköréből hírdettünk meg, a l6o. évforduló jegyében.
Havonta egy alkalommal felkészítő előadáson vesznek részt a tanulók,
majd előselejtező után kerül sor 2008 májusában a döntőre. Bővebben…

Hírlevél

HIRLEVÉL

Tisztelt Tagtársam!

Először az előző levelünk óta eltelt időszak –szeptembertől novemberig- főbb eseményeiről számolunk be a teljesség igénye nélkül:

Szeptember 1-7 között a baráti kör szervezésében kiránduláson vett részt a 30 fős csoportunk. A látogatás során a meghirdetett és minden tagunk által ismert program teljes egészében teljesült. A résztvevők elmondása szerint egy kiválóan szervezett és nagyon jó hangulatú kiránduláson vehettek részt. Bővebben…

A szárazföldi haderőnem napja

Szeptember 29-e a szárazföldi haderőnem napja. Egy évvel ezelőtt a HM Honvéd Vezérkar főnöke, a szárazföldi csapatoknál szolgáló katonák kérését teljesítve, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik kiemelkedő eseményének, a pákozd-sukorói csata emléknapját a szárazföldi haderőnem hivatalos ünnepévé nyilvánította. A 159 évvel ezelőtt történtekre emlékezve, és gróf Batthyány Lajos, az 1848-as forradalom miniszterelnöke születésének 200. évfordulója alkalmából, a MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP), a Honvédség és Társadalom Baráti Kör, továbbá Pákozd, illetve Székesfehérvár önkormányzata gazdag programsorozatot állított össze, melynek keretében, szeptember 28-án került sor a haderőnemi nap megünneplésére. Bővebben…

Pákozd-Sukorói csata 159. évfordulója

2007. szeptember 29.

Az eseménysorozat több programból áll, amely összefoglalja az 1848-as forradalom honvédserege megalakulása, az első csata előkészületei és megvívása történéseit és a vérbefojtott szabadságharc tanulságait. A programok helyszínei a történelmi színhelyekkel azonos, Sukoró és Pákozd. Az október 6-i nemzeti gyásznapra Székesfehérváron emlékezünk. Bővebben…

Virágvasárnapi zenés áhítat a Budai Úti református templomban

Zsúfolásig megtelt a Budai úti református templom virágvasárnap délután a zenés áhítat alkalmával.

Az ünnepi alkalmon Oláh Emil őrnagy, tábori lelkész hirdette az igét János evangéliumának 12. fejezete 20-27. versei alapján, majd a Magyar Honvédség 43. Híradó és Vezetéstámogató ezred zenekara, Karnizs Csaba százados és Mergl Róbert zászlós vezényletével Verdi, J.S. Bach és Kodály Zoltán műveiből is adott elő részleteket. Zárásként a 90. zsoltár dallamai csendültek fel.

– Szűcs Gábor –

Konzultáció a társadalmi szervezetek vezetőivel

Konzultáció a társadalmi szervezetek vezetőivel

2007.03.28.

A Honvédelmi Minisztérium kommunikációs és toborzó főosztályának szervezésében március 28-án Székesfehérváron, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) objektumában került sor a honvédelem ügyét támogató társadalmi szervezetek vezetőinek találkozójára. A rendezvényen részt vett Iváncsik Imre, a tárca államtitkára, Tömböl László mérnök altábornagy, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) parancsnoka, valamint Vámos Nóra a HM kommunikációs és toborzó főosztály vezetőjének helyettese. A találkozó fő célja a honvédség és a civil társadalom kapcsolatainak szorosabbra fűzése, az együttműködés aktuális feladatainak áttekintése volt. Bővebben…

Évi közgyűlést tartott a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete

A közgyűlés kezdetén József Attila, „Thomas Mann üdvözlése” című költeményét, hallgatta a tagság, ezt követően pedig Warvasovszky Tihamér polgármester, a baráti kör elnöke köszöntötte a megjelenteket.

Görög István ezredes, az egyesület titkára beszámolójában röviden vázolta az egyesület több éves tevékenységének jelentősebb állomásait, és szólt arról, hogy a korábban megkezdett tanulmányi túrák-sorozatának keretében legutóbb a Rákóczi szabadságharc emlékhelyeit járták végig (ellátogatva Sárospatakra, a kárpátaljai Munkácsra, a törökországi Izmitre, Rodostóba, és a felvidéki Kassára, Késmárkra Eperjesre). Bővebben…